Disseny i optimització 
de recursos i processos

 

La introducció de les noves tecnologies han revolucionat de manera progressiva els sistemes de gestió de les organitzacions. Tradicionalment, les organitzacions s’han gestionat d’acord amb els principis de divisió i especialització del treball en departaments i àrees que desenvolupen funcions diferenciades, fidels als principis tayloristes de la divisió del treball. Una empresa s’organitza en diferents departaments amb funcions clarament definides; per exemple, direcció, producció, gestió econòmica, personal, etc.

La visió de l’organització des de departaments estancs provoca problemes com ara duplicar activitats, fer activitats de poc valor afegit per a la mateixa organització i manca d’implicació i motivació de les persones perquè desconeixen la missió de l’organització, entre d’altres.

L’actual societat requereix que les organitzacions responguin de manera ràpida i eficaç a les demandes dels clients i usuaris, la qual cosa implica gestionar l’organització amb una orientació global de servei als clients.La gestió per processos facilita a les pimes una alternativa als sistemes tradicionals, d'aplicació immediata i amb impacte directe al compte d'explotació.


Algunes de les empreses de serveis professionals, no han analitzat ni optimitzat mai els seus processos administratius. De fet, en molts casos no són conscients que la feina administrativa es pot agrupar en processos, que es poden optimitzar.

Fem els projectes realitat

(+34) 934762334

info@optimpro.cat