Disseny


El disseny atén a tres principis clau:

(1) la funcionalitat
(2) la bellesa
o potència estètica
(3) un valor comunicatiu

Tots ells s'han de combinar per posar en evidència un balanç harmònic. 

Conjuntament estudiarem quin és el contingut necessari per la peça a dissenyar. Posteriorment, explorarem com ordenar els elements que l’integren i quin suport (físic i/o digital) és el més adequat perquè destaqui a nivell comunicatiu i generi atracció interactiva.  


⊕ Disseny i creació de plantilles per documentació interna
Disseny catàlegs
Disseny flyers
Disseny postals
Disseny posters i cartells
Disseny roll-ups
Tot tipus de Merchandising
Plantilles per a campanyes de Marketing
Plantilles per a xarxes socials

Fem els projectes realitat

(+34) 934762334

info@optimpro.cat