Branding 


Crear o modernitzar la teva marca és un procés basat en la confiança entre empresa i dissenyador. 

La primera etapa és (1) la coneixença, totes aquelles converses que ens portin a entendre els elements intrínsecs del teu negoci {missió, visió, valors, modus operandi, cultura empresarial...}. T’escoltarem detingudament i alhora, (2) observarem amb el màxim grau d’empatia el teu entorn. Tot seguit, farem una petita pausa que ens permeti (3) reflexionar. Analitzarem la informació que hem obtingut al llarg de les dues primeres etapes i l’organitzarem sistemicament establint connexions entre les dades més rellevants per tal de (4) definir la visió estratègica de la teva marca. Un cop haguem acordat l’essència, proseguirem a (5) realitzar exploracions gràfiques que (6) validarem amb tu i que posteriorment (7) refinarem per tal de dissenyar els elements constituents de la teva identiat corporativa i el seu sistema visual. És important que entenguis que la teva marca no és un simple conjunt d'elements visuals, sinó que és una experiència, un entorn que engloba tant l’esfera física com digital en la qual la teva empresa acull als seus treballadors, col·laboradors i clients. Una experiència de marca amb la qual es posiciona en el seu sector empresarial amb notorietat.

⊕ Disseny de logotips
Atribució de fonts tipogràfiques
 Definició dels colors corporatius
Disseny d’icones
Il·lustracions dels serveis principals
Desenvolupament d’un sistema visual
Senyaletica – Sistema de Navegació Integral
Disseny d’aplicacions físiques [targetes, sobres...]
Disseny d’aplicacions digitals [plantilles documents]
Disseny de Marketing assets [plantilles per a xarxes socials]

Fem els projectes realitat

(+34) 934762334

info@optimpro.cat