Disseny  


El disseny atén a tres principis clau:
 
(1) la funcionalitat
(2) la bellesa
o potència estètica
(3) un valor comunicatiu 

Tots ells s'han de combinar per posar en evidència un balanç harmònic.

Conjuntament estudiarem quin és el contingut necessari per la peça a dissenyar. Posteriorment, explorarem com ordenar els elements que l’integren i quin suport (físic i/o digital) és el més adequat perquè destaqui a nivell comunicatiu i generi atracció interactiva.  


︎︎︎


 

︎ Disseny i creació de plantilles per documentació interna
︎ Disseny catàlegs
︎ Disseny flyers
︎ Disseny postals
︎ Disseny posters i cartells
︎ Disseny roll-ups
︎ Tot tipus de Merchandising 
︎ Plantilles per a campanyes de Marketing
︎ Plantilles per a xarxes socials 


ALGUNS EXEMPLES


Fem els projectes Realitat

+34 93 476 23 34